LDM PRANO GUDYNO MUZIEJINIŲ VERTYBIŲ RESTAURAVIMO CENTRO
RESTAURATORIŲ PUBLIKACIJOS ANGLŲ KALBA

publications of lithuanian art museum PRANAS Gudynas 
restoration centre resTORERS'
IN ENGLISH

LEIDINIAI, KURIUOSE PUBLIKUOTI LDM PRANO GUDYNO MUZIEJINIŲ
VERTBIŲ RESTAURAVIMO CENTRO RESTAURATORIŲ TYRINĖJIMAI

Issues with publications of lithuanian art museum
PRANAS Gudynas restoration centre researchers'

  • Conservation Without Limits, IIC Nordic Group, XV Congress 23.-26.8.2000 Helsinki Finland, Printed at Loimaan Kirjapaino, Loimaa.

  • European Preventive Conservation Strategy Project: a Project report. ICCROM, 2001.

  • Riga Technical University. Proceedings of Baltic Polymer Symposium. 2003. Jurmala, Septembet 17-19. Riga, RTU, 2003.

  • Sacred Art Heritage: investigations, conservation and restoration. Konferencijos medžiaga. Lietuvos dailės muziejaus leidinys. Leidinį sudarė Jūratė Senvaitienė. 2002.

  • The 1st Conference for Baltic, Nordic and Russian Restorers. Vilnius, Lithuania, Nov. 6 - 9, 1993. Proceedings. Edited december 1994, Oslo, Norway.

  • The Baltic Nordic Conference on Conserved and Restored Works of Art 6-9 October 1999, Tallinn, Estonia. The Conservator as Investigator. Tallinn, Conservation Centre Kanut, 2000.

 ldm prano gudyno muziejinių vertybių restauravimo
centro restauratorių publikacijos

Lithuanian art museum PRANAS Gudynas restoration
centre RESTORERS'  publications

(written individually and with co-authors)

 

RESTORATION OF PAINTINGS

restoratioN OF PAPER

CONSERVATION OF ARCHEOLOGY

restoration OF Sculpture

RESTORATION OF TEXTILES

OTHER researchs

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.10.24