LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS PARODA
„KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOS MENE“
(1999 m. gruodžio 28 d. - 2003 m. gruodžio 31 d.)

EDUKACINĖ PROGRAMA „MARGUČIŲ RAŠTAI“, SKIRTA EKSPONUOJAMAI MARGUČIŲ IR VILNIAUS VERBŲ KOLEKCIJAI

Programa buvo skirta jaunesniojo amžiaus vaikams ir šeimoms.
Programa vyko Taikomosios dailės muziejuje iki 2000 m. birželio 11 d.(Arsenalo g. 3A. Tel. (8-52) 618218).
Programos tikslas – supažindinti lankytojus su Velykų švente, jos papročiais, įvairiais žaidimais, kiaušinių marginimo technika, spalvine gama.
Didžiausias dėmesys skirtas margučių raštams bei jų ornamentikai.
Pirmoji užsiėmimo dalis:
Išsiaiškinta, kuo skiriasi Velykos nuo kitų švenčių, aptarti ir studijuoti įvairūs margučių raštai, jų kilmė bei prasmė.
Antroji užsiėmimo dalis:
Užsiėmimo dalyviai piešė atskirus margučių raštus, kuriuos vėliau aptarė.
Lape, kuriame nupieštas kiaušinis kiekvienas dalyvis sukūrė savo margučio ornamentą, jį iškirpo ir pakabino muziejaus patalpose improvizuotoje tvorelėje.

Margučiai

Margintas kiaušinis vadinamas margučiu. Yra du pagrindiniai kiaušinių puošimo būdai: 
1.Raštai išrašomi karštu vašku;
2. Vienspalvis kiaušinis išskutinėjamas aštriu įrankiu.
Ekspozicijoje vaikams siūloma – atėjusiems su grupe ar pavieniui – susipažinti su margučių ornamentika, spalvomis.
Įgyvendinant programą, meno pažinimo centro darbuotojos išleido sąsiuvinuką. Jo sudarytojai siūlo sąsiuvinėlyje raštais išmarginti nupieštą kiaušinį, jį iškirpti ir pakabinti muziejaus patalpose ant improvizuotos tvorelės. 

Virtuali paroda: „Senoviniais raštais išmarginti velykiniai kiaušiniai“
(vaikų darbeliai, sukurti „Meno pažinimo centre“ vykusių užsiėmimų metu)

SENOVINIŲ MARGUČIŲ RAŠTŲ PAVYZDŽIAI

Margučių raštai: 1. vingeliai, 2. taškučiai, 3. trikampėliai, 4. kutukai, 5. saulutės, 6. eglutės, 7. žalčiukai

Margučių raštai: 1. sietelis, 2. dangaus dinamika, sakralinė erdvė, 3. besisukantys dangaus kūnai, 4. apribota erdvė, 5. mėnulio fazės

Išsispausdink šį tekstą ir pasirinktais ornamentais išmarging savo margutį Vaikų išmarginti margučiai "Meno pažinimo centre"

 Programą parengė ir iliustracijas sukūrė Rūta Katiliūtė

 

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.10.25