Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Metalo meno ir juvelyrikos studijos dėstytojų ir studentų darbų paroda „Stotelė – jūra“

2016 lapkričio 11–2017 gegužės 14 d.

palangos-gintaro-muziejus-_kvietimas-1
Parodos eksponatas

Žmogaus ir kelionės ryšys yra neabejotinas visuose gyvenimo etapuose ir ypač svarbus kūrėjams – ėjimas kūrybinių procesų ir idėjų labirintais, patirčių kaupimas. Vėliau patirtimis dalinantis ir perduodant kitiems, jos keliauja toliau, virsdamos savitu pavidalu ir laikas nuo laiko sustoja įvairiose stotelėse.

 

Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Metalo meno ir juvelyrikos studijos dėstytojai ir studentai nuolat rengia parodas visoje Lietuvoje ir svetur. Šį kartą mūsų  stotelė – Palangos gintaro muziejus. Parodoje „Stotelė – Jūra“ eksponuojami dėstytojų bei studentų darbai, atskleidžiantys savitą individualumą, idėjų įvairovę, pasižymintys savotiškomis technikomis bei medžiagų apdirbimo meistryste. Metalo meno ir juvelyrikos studijoje kunkuliuoja gyvenimas, nesutelpantis vienoje vietoje, einantis į priekį drauge su pasaulinėmis metalo meno ir konceptualiosios juvelyrikos tendencijomis.

 

Metalo menas ir juvelyrika VDA Telšių fakultete – tai vienintelė Lietuvoje dailės bakalauro studijų programa, ugdanti profesionaliojo meno kūrėjus, gebančius kurti funkcionalią ir konceptualią juvelyriką, skulptūrinę bei architektūrinę metalo plastiką, medalius. Studijų programa grindžiama idėja+amatas principu, t.y. konceptualumo bei meninio profesionalumo derme. Ypatingas dėmesys skiriamas idėjos, formos originalumui ir amato kokybei. Visa studijų programa orientuojama į bendrąsias europines meno, mokslo tendencijas, kartu gerbiant ir puoselėjant kiekvienos asmenybės individualų kūrybos potencialą.  Čia yra suteikiama universitetinių žinių, dėstomi specialybės pagrindai, įgyjami amato pagrindai, akcentuojamas senųjų unikalių auksakalystės ir kalvystės technologijų pažinimas. Vėlesnėse mokymo pakopose ugdomas studento tapatybės suvokimas, kūrybiškumas, socialinis integralumas. Studentams sukuriamos sąlygos kurti papuošalus, juvelyrikos, mažosios plastikos, kalvystės objektus, instaliacijas, rengti meno akcijas, performansus. Mokykla yra atvira pasaulio meno tendencijoms, nuolat vystosi, įgydama vis naujų raiškos formų, vykdant aktualius bei integruotus į šiuolaikinę kultūrą meninius projektus. Telšių fakultete organizuojamos eksperimentinės laboratorijos, kūrybinės praktikos, vykdomi projektai, bendradarbiaujama su menininkais iš Lietuvos ir užsienio.

 

VDA Telšių fakulteto įkūrimo užuomazgos siekia 1926m. įkurtos amatų mokyklos laikus. Vėlesniais dešimtmečiais mokykla buvo ne kartą reformuota, keisti pavadinimai . 1998m. mokykla tapo Vilniaus dailės akademijos dalimi. VDA TDF šiuo metu veikia trys katedros: Metalo plastikos katedra, apjungianti Metalo meno ir juvelyrikos bei Taikomosios skulptūros studijas, Dizaino katedra, apjungianti Gaminio dizaino, Baldų dizaino ir restauravimo, Aprangos ir mezgimo dizaino studijas. 

 

Visų Telšių fakulteto studijų programų paskirtis – ugdyti plataus akiračio, kritiškai mąstančias asmenybes, universitetinio išsilavinimo specialistus, kurie gebėtų kūrybiškai naudotis įgytomis bendrosiomis bei profesinėmis kompetencijomis, praktiniais gebėjimais, leidžiančiais savarankiškai vystyti individualią veiklą, ar orientuotis į tarptautinę industriją. Absolventai taip pat gali tęsti studijas antroje aukštųjų studijų pakopoje. Studijų metu studentams suteikiama galimybė plėsti žinias užsienio šalių aukštosiose mokyklose pagal tarptautines mainų bei mobilumo programas – LLP/ Erasmus, Nordplus.

 

Fakulteto pedagogų bendruomenę sudaro plačią praktinę ir kūrybinę patirtį turintys dailininkai, architektai ir humanitarinių mokslų specialistai, aktyviai dalyvaujantys meniniame regiono ir visos  Lietuvos gyvenime.  Kūrybingi specialistai, savo srities žinovai, pasižymintys savitu mąstymu, jau daug metų garsina VDA Telšių fakultetą: pakanka paminėti vienus ryškiausių šiuolaikinės juvelyrikos ir metalo meno kūrėjų – Birutę Stulgaitę, Eimantą Ludavičių, Beatą Zdramytę, Šarūnę Vaitkutę, konceptualiuosius skulptorius Nerijų ir Andrių Erminus, Mindaugą Šimkevičių ir daugybę kitų, kurių juvelyrinius, meninės kalvystės, instaliacijos darbus galima matyti tiek svarbiose tarptautinėse parodose, tiek muziejuose, tiek Telšių (ir ne tik) aikštėse, galiausiai, privačių užsakovų interjeruose. Dalis dėstytojų atvyksta iš kitų VDA fakultetų, kviečiami lektoriai iš užsienio šalių (dizaineriai, juvelyrai, restauratoriai).

 

Ši menininkų mokymo įstaiga atokesniame nuo didesnių miestų regione (vietinių gyventojų vadinama „menininkų kalve“) – svarbus intelektualaus gyvenimo centras. Vien Telšių mieste priskaičiuojama ne viena dešimtis meninės kūrybos objektų, realizuotų fakulteto studentų, dėstytojų  ir absolventų idėjomis. Įsikūręs jaukioje Telšių miesto vietoje, greta Masčio ežero, Telšių fakultetas džiaugiasi stiprėjančiais kūrybiniais bei organizaciniais ryšiais su vietinėmis meno ir verslo, meninio ugdymo įstaigomis, vykdomi bendri projektai su Lietuvos muziejais, kur studentams suteikiama palanki galimybė naudotis muziejų fondų medžiaga.

 

VDA Telšių fakultetas pasižymi savybe, kurią retai sutiksi kitose panašiose institucijose: čia rengiami profesionalūs menininkai, sugebantys įgyvendinti kūrybines idėjas savo rankomis. VDA Telšių fakulteto siekis  – tai profesionalaus kūrybinio pamato ir kvalifikuoto praktinio studentų parengimo dermė.

 

 

Parodos kuratorė Gabrielė Pranevičiūtė

 

Vytauto g. 17, LT-00101 Palanga
Tel.: (8 460) 30326, 30314
El. paštas gintaro.muziejus@ldm.lt
Svetainė www.pgm.lt