LDM Metraštis 18. Turinys

KULTŪROS PAVELDO TYRIMAI, RESTAURAVIMAS, PROJEKTAI

 

8 / Dr. Milda Žvirblytė „Nonkonformistinės Vinco Kisarausko kūrybos formos“

26 / Šarūnė Sederavičiūtė „Tytuvėnų Romerių“ fotoalbumų kolekcija Lietuvos dailės muziejuje“

38 / Kristina Jokubavičienė „Pirmojo pasaulinio karo atgarsiai Prano Domšaičio kūryboje“

72 / Paulius Macijauskas „Vilniaus Žemutinės pilies senojo arsenalo rytų (didžiojo) korpuso pastato istorija“

85 / Laima Kruopaitė „Mažosios architektūros eksponatai muziejų rinkiniuose: tyrimai ir restauravimas“

101 / Laima Kruopaitė, Dr. Jurga Bagdzevičienė „Ornamentuoti lankai arklių kinkymui: tyrimai ir konservavimas“

111 / Gintaras Kazlauskas „Radvilų žirandolis“

 

EKSPOZICIJOS IR PARODOS

 

121 / Regina Urbonienė „Telesforas Valius: nuo Žemaitijos iki Žemaitijos“

163 / Rasa Adomaitienė „Vilniaus paveikslų galerijoje – jubiliejinė paroda „Vladislovo Neveravičiaus studijoje“

169 / Vytautas Ramanauskas „Vytauto Kasiulio dailės muziejuje – išeivijos dailininko Alfonso Dargio kūrybos retrospektyvinė paroda „Alfonsas Dargis: vaizduotės užrašai“

181 / Dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė, Dovilė Valužytė „Istorinių rūmų interjerai Palangos gintaro muziejuje“

198 / Danutė Menkutė „Paroda „Istoriniai rūmų laikrodžiai“ iš Andrejaus Balyko ir Antano Boso kolekcijų“

202 / Romualdas Martinkus „Laiko spiralė“ – Lietuvos dailės muziejaus Laikrodžių skyriaus įsteigimo 35-mečiui ir muziejaus ekspozicinio padalinio Laikrodžių muziejus veiklos 30-mečiui paminėti skirta paroda“

223 / Regina Makauskienė „Paroda „Gintaras moksle ir mituose“ Rygos Paulo Stradinio medicinos istorijos muziejuje“

 

RESTAURAVIMAS

 

231 / Lina Ona Adomaitytė, Rimas Driežis „Restauruojame Stasio Ušinsko marionetes“

240 / Inga Perkutytė, Dr. Jurga Bagdzevičienė „Paveikslo „Nekaltai pradėtoji Švč. Mergelė Marija“ tyrimai ir restauravimas“

254 / Robertas Švelnikas „Liudviko XVI stiliaus stalas“

263 / Rūta Kasiulytė „Apie vieną tapybinio paviršiaus ir spalvos restauravimo metodą“

 

RINKINIAI

 

269 / Aldona Rudzeviečienė „Lietuvos dailės muziejaus meninės fotografijos rinkinys: turinio apžvalga“

 

EDUKACIJA

 

277 / Vaidė Gaudiešiūtė „Įženk į paveikslą Prano Domšaičio galerijoje“

284 / Giedrė Kazonienė „Laikas ir žaidimai“ – naujas edukacinis užsiėmimas LDM Laikrodžių muziejaus Saulės laikrodžių parke“

 

BIBLIOGRAFIJA

 

297 / Bibliografija

 

KRONIKA 2014 m.

 

315 / Kronika 2014 m.

 

KRONIKA 2015 m.

 

345 Kronika 2015 m.