Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras rengia XII Baltijos šalių restauratorių konferenciją „TYRIMAI. DILEMOS. SPRENDIMAI“.

2020 m. gegužės 27–30 d.

Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras rengia XII Baltijos šalių restauratorių konferenciją „TYRIMAI. DILEMOS. SPRENDIMAI“, kuri vyks Vilniuje 2020 m. gegužės 27–30 d.
Maloniai kviečiame restauratorius, restauravimo technologus, kultūros vertybių tyrėjus, rinkinių saugotojus, bibliotekų ir archyvų darbuotojus, šių sričių dėstytojus ir jų studentus, kolekcininkus, kultūros institucijų vadovus susitikti ir pasidalinti informacija apie naujausius kultūros vertybių tyrimų, restauravimo ir prevencinės apsaugos rezultatus. 

 

Baltijos šalių restauratorių konferencijos nuo 1987 m. kas treji metai vyksta paeiliui Latvijos, Estijos ir Lietuvos sostinėse, kur šias trienales tradiciškai rengia didžiausi kaimyninių valstybių muziejinių vertybių restauravimo centrai. Vilniuje tokios konferencijos įvyko 1993, 2002 ir 2011 m. Nuo 1993 m. Baltijos šalių restauratorių konferencijų  dalyvių geografija smarkiai išsiplėtė, forumas tapo tarptautinis, suburiantis ne tik Estijos, Latvijos ir Lietuvos specialistus, bet susilaukiantis garbių svečių ir iš kitų Europos bei pasaulio šalių. 

 

Prelegentų dėmesiui: pranešimų (skaitomų ir stendinių) santraukas prašome pateikti iki 2019 m. balandžio 15 d.!

 

 

 

Išsami informacija teikiama svetainėje http://conservation2020vilnius.ldm.lt/
Klausimus rengėjams prašytume siųsti šiuo adresu: conservation2020vilnius@gmail.com

 

Informaciją parengė LDM direktoriaus pavaduotoja restauravimui Prano Gudyno restauravimo centro vadovė dr. Jūratė Senvaitienė