Šveicarijos prieglobstyje. Juzefos Katiliūtės ir Gabrieliaus Stanulio kūryba

Šveicarijos prieglobstyje. Juzefos Katiliūtės ir Gabrieliaus Stanulio kūryba

Parodos katalogas

Sudarytoja ir tekstų autorė Nijolė Nevčesauskienė

Redaktorė Leta Gaubaitė

Vertėjai: Paulius Balčytis, Aušra Simanavičiūtė

Dailininkė Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė

Fotografai: Tomas Kapočius, Antanas Lukšėnas, Charles Weber

Skenuotoja Irena Aleksienė

Išleido Lietuvos dailės muziejus

Spausdino „Standartų spaustuvė“

Tiražas 300 

Kaina 10 Eur

 

Projekto partneriai: Šveicarijos lietuvių bendruomenė, Marijampolės kultūros centras, UAB „Ekspobalta“

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba